Sơn Teksol

Sơn Teksol


Rompox1505 sơn lót epoxy không dung môi Rompox® 1505 là sản phẩm sơn lót epoxy không dung môi 2 thành phần, độ nhớt thấp, không mầu. Rompox® 1505 được dùng làm sơn lót tiêu chuẩn (độ ẩm < 4%) cho bề mặt bê tông để thi công tiếp sơn tự cân bằng không dung môi, ngoài ra còn dùng […]

Rompox1505 sơn lót epoxy không dung môi

Sơn sàn Epoxy tự san bằng Ecomax 1005 Teksol là sản phẩm sơn epoxy không dung môi, 2 thành phần, tự san phẳng. Sơn sàn Epoxy tự san bằng được dùng làm vật liệu phủ sàn tự san phẳng có chất lượng cao cho các bề mặt liên kết xi măng của các khu vực chịu tải […]

SƠN SÀN EPOXY TỰ SAN PHẲNG ECOMAX TEKSOL

Sơn phủ bóng không màu Epoxy Ecomax 8332 Teksol là sản phẩm sơn epoxy gốc nước, 2 thành phần, cho phép thông thoát hơi ẩm, pha loãng bằng nước, có thể phối hợp với xi măng. Sơn phủ bóng không màu Epoxy là sản phẩm được sử dụng làm lớp sơn phủ không mầu bảo vệ cho hệ […]

SƠN PHỦ BÓNG KHÔNG MÀU EPOXY ECOMAX 8332 TEKSOL

Sơn lót Epoxy Ecomax 8330 Teksol là sản phẩm sơn epoxy gốc nước, 2 thành phần, cho phép thông thoát hơi ẩm, pha loãng bằng nước, có thể phối hợp với xi măng. Ứng dụng chính của Sơn lót Epoxy Ecomax là làm sơn lót cho hệ sơn epoxy trong nhà và phối hợp với vữa xi măng […]

SƠN LÓT EPOXY ECOMAX 8330 TEKSOL