Công Ty Cổ Phần Rau câu Sơn Hải

Dự Án giai đoạn 1 hoàn thành ngày 30/6/2017 ,  sơn sàn 3500m2 hệ thống sơn chống trượt và 2500m2 sơn Trần Epoxy