Pinaco – Xí nghiệp ắc quy Đồng Nai 2

Dự án sàn công nghiệp chất lượng cao tại Pinaco – Xí nghiệp ắc quy Đồng Nai 2.