KERAGUARD VR100

Vinyl Ester Chemical Resistant Lining System

Mô tả

KERAGUARD VR100 là hợp chất FRP dựa trên nhựa epoxy vinyl ester và vải sợi thủy tinh. Hợp chất này được dùng trong sửa chữa cấu kiện FRP hoặc các lớp polymer gốc vinyl ester.

Ngoài ra, KERAGUARD VR100 còn được dùng như những lớp lót tại chỗ để sơn phủ các bề mặt thép hoặc bê tông