KERASEAL ADO40

Hệ thống phủ epoxy tự cân bằng

Mô tả

KERASEAL ADO40 là hệ thống phủ epoxy tự cân bằng, không dung môi và phenol. Bề mặt hoàn thiện phẳng, bóng, mịn và kháng hóa chất phổ thông.