Nhà máy hóa chất

Các khu vực sản xuất của các nhà máy hóa chất cần sản phẩm sàn có khả năng kháng được các hóa chất như acid, kiềm, dung môi….

GIẢI PHÁP SÀN CÔNG NGHIỆP VIỆT cung cấp các sản phẩm chất lượng cao từ những hãng sản xuất hàng đầu thế giới có khả năng kháng hóa chất từ trung bình đến nặng.

GIẢI PHÁP SÀN CÔNG NGHIỆP VIỆT cung cấp các sản phẩm cho các hạng mục kháng hóa chất như:

  • Khu vực sản xuất hóa chất
  • Sàn kho chứa hóa chất
  • Bể xử lý nước thải.